نوشته‌ها

چرا نباید مدام دلسوزی کنیم؟

/
دلسوزی شاید در ظاهر خوب باشد، اما خیلی مواقع نتیجه آن متفاوت است...