موفقیت در کار مورد علاقه؟ اما چگونه؟! خیلی وقت بود که دوست داشتم دانسته هایی که منجر به موفقیت در کسب و کارم شد را با شما دوستان عزیز به اشتراک بگذارم؛ در این بخش مطالبی قرار می گیرد که به شما در داشتن یک کسب و کار موفق و ثروت ساز کمک می کند.
سعی من بر این است که مطالبی را برای شما آماده کنم که استفاده از آن پایدار باشد و همیشه در کسب و کارتان نتیجه دهد.

دوستدار شما
سید محمد موسوی

فروش اطلاعات

فروش اطلاعات یک الگوی اشتباه!

/
در این مقاله الگوی فروش اطلاعات را بررسی خواهم کرد...

کارمندی بهتر است یا شغل آزاد؟

/
شعل آزاد بهتر است یا شغل کارمندی؟ کدام برای من مناسب تر است؟