نوشته‌ها

عمل به دانسته‌ها

چرا به آنچه که می‌دانیم عمل نمی‌کنیم؟

/
به دنبال رسیدن به یک پاسخ جامع هستیم که باعث شناخت عمیق‌تر شود...