نوشته‌ها

تغییر کردن یک انتخاب است؟

آیا تغییر کردن یک انتخاب است؟

/
واقعاً چرا باید تغییر کنیم؟ وقتی می‌شود بی‌خیال بود...