در این بخش می‌توانید سؤالات خود را در موضوعات زیر مطرح کنید؛ سپس در صورت امکان پاسخِ سؤال شما به شکل یک پست جدید در سایت جهان بهتر منتشر می‌شود و یک ایمیل نیز برایتان ارسال می‌شود تا از آن (پست مربوط به سؤالتان) مطلع شوید.

  • موضوعات مربوط به ثروت
  • موضوعات مربوط به روابط
  • موضوعات مروبط به قوانین جهان (برای مثال: قانون جذب، قانون تکامل، قانون فرکانس و…)
  • موضوعات مربوط به موفقیت (شغلی، تحصیلی و…)
  • موضوعات مربوط به مطالبی که در سایت قرار گرفته‌اند

با پرسیدن سؤل، می‌توانید هم به خودتان و هم به دیگران کمک کنید؛ چون ممکن است چند نفر دیگر نیز همان سؤال شما را در ذهن داشته باشند اما فرصت مطرح کردن آن سؤال را نداشته باشند؛ و با مطرح کردن سؤالتان و با آموزه‌هایی که در سایت قرار می‌گیرد، به پاسخ سؤالشان برسند؛ در این صورت شما هم در کمک کردن به دیگران سهیم خواهید بود.

بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حتماً سؤالات خود را مطرح کنید؛ حتی اگر به ظاهر، خیلی ساده و خنده‌دار باشد.

امیدواریم با پاسخ به سؤالات شما بتوانیم به شما و افرادی که خواهان پیشرفت، موفقیت و ثروت هستند، کمک کنیم… .

سؤال بپرسید

    لطفا ری‌کپچا را تایید کنید: * (ری‌کپچا چیست؟)