نوشته‌ها

عزت‌نفس بهتر

چطور عزت نفس بیشتری داشته باشیم؟

/
در این فایل صوتی موارد مهمی را دربارۀ عزت‌نفس و جلب توجه گفته‌ام...