نوشته‌ها

تاثیر رسانه‌ها بر باورهای افراد

تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فقیر شدن افراد

/
در این برنامه، تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از نگاهی متفاوت بررسی می کنیم...