نوشته‌ها

تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فقیر شدن افراد

/
در این برنامه، رسانه ها و شبکه های اجتماعی را از نگاهی متفاوت بررسی می کنیم...