نوشته‌ها

تغییر کردن

چطور جسارت تغییر را در خودمان ایجاد کنیم؟

/
یاد می‌گیرید که چطور جسارت تغییر کردن را در خود ایجاد کنید...
تغییر کردن یک انتخاب است؟

آیا تغییر کردن یک انتخاب است؟

/
واقعاً چرا باید تغییر کنیم؟ وقتی می‌شود بی‌خیال بود...